Nabij-de-Dood-Ervaring

Kinder Nabij-de-Dood-Ervaring


Welkom op de website met informatie over:
Baby- en Kinder-Nabij-de-Dood-Ervaringen (kinder-NDE’s).

Wat is een NDE en hoe herken je die?

Een Nabij-de-Dood-Ervaring (NDE)1 is een herinnering aan een geheel van indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand die doorgaans het gevolg is van een periode van klinisch-dood zijn, ernstige ziekte en/of een fatale situatie.

Het contrast met onze normale wereld kan zo overweldigend zijn, dat in veel gevallen gesproken kan worden van een spiritueel trauma.

Een uitgebreidere definitie en meer over de indrukken en kenmerken die voor kunnen komen bij volwassenen vind je onder deze verwijzing. De kenmerken komen bij kinderen in grote lijnen overeen met die van volwassenen.

Waarom speciaal aandacht voor baby- en kinder-NDE’s?

Vaak blijken juist de gevolgen van een NDE bij baby’s en kinderen groter dan bij volwassenen, terwijl hierover relatief het minst bekend is en er het minst onderzoek naar is gedaan2 (met alle gevolgen van dien).

Lees meer over hetgeen de ervaring anders maakt en de afwijkende gevolgen op de volgende pagina’s:

In onze doelstellingen staan Baby- en kinder-NDE’s staan centraal:

Ervaringsverhalen

De voorbeelden van ervaringsverhalen op deze site geven een idee wat men doormaakt en waar men na een NDE vooral behoefte aan heeft. Getoond worden o.a. voorbeelden van gevolgen indien er aan de NDE (nog) geen ruimte gegeven kon worden.
De verhalen voor de NDE-er zelf is vaak een thuiskomen; men krijgt ineens mee dat men niet alleen is; men is met velen, het krijgt ineens een naam.
Lees hier verhalen van:

Welke hulp is belangrijk na een NDE?

Na de (h)erkenning van de NDE is het belangrijk om het kind de ruimte te geven aan de ervaring. Luisteren met open vragen is voor het kind van enorme waarde.

Je vind meer informatie met handvaten en tips op de pagina: hulp en ondersteunig.

Advies voor hulpverleners

De website bevat ook informatie voor hulpverleners zoals intervisie en training met ook een mogelijke behandelmethode.
Meer informatie vind je op de pagina advies voor hulpverleners.

Meer vragen

Meer veel gestelde vragen lees je hier.
Mochten er meer vragen of opmerkingen zijn, laat het ons weten via de algemene contactgegevens.

Voetnoten/bronvermelding

  1. De vroegere benaming, kinder-Bijna-Dood-Ervaring (kinder-BDE), heeft bij velen steeds minder de voorkeur. ↩︎
  2. Marilyn A. Mendoza Ph.D., 2024, Understanding Children’s Near-Death Experiences: These experiences are a seldom-explored phenomenon. psychologytoday https://www.psychologytoday.com/us/blog/understanding-grief/202403/understanding-childrens-near-death-experiences ↩︎