Advies voor hulpverleners

Inleiding

Deze pagina bevat een verdieping op het algemene advies en ondersteuning voor NDE-ers. Bij de volgende verdieping wordt verwezen naar externe trainings- en intervisiemogelijkheden, specifiek ontwikkelde behandelmethoden rondom kinder-NDE’s en algemene boeken en artikelen.

Intervisie en training

Rondom de hulpverlening bij kinder- en volwassenen-NDE’s zijn trainingsmogelijkheden voor handen evenals georganiseerd overleg tussen vakgenoten en professionals. Deze groepen staan los van (en in contact met) de vrijwilligersgroep rondom kinder-NDE’s. Contactinformatie met deze groepen is opvraagbaar.

Behandelmethoden

Een behandelmethoden die specifiek gericht is op de kinder-NDE, is de Fragaria-methode met Babylook benadering.

Sabine van den Bulk heeft er onder andere ook het goede doelen boek “Zo blij als een aardbei” toe beschikbaar gesteld.

Artikelen en boeken

Bij een van de artikelen en boeken, in het boek “Waar was de patiënt” van Bert Schuijlenberg zijn handvaten/tips gebundeld.

Rechten van het kind

Mocht je als hulpverlener op weerstand stuiten bij mede hulpverleners.
Denk dan aan de rechten van het kind.