Disclaimer

1.) Uitgesloten aanbevelingen:
Delen van aanbevolen externe informatiebronnen welke gaan over andere onderwerpen dan de kinder-NDE of de NDE in algemene zin, vallen buiten de aanbeveling. Deze vallen buiten onze doelstellingen en kunnen we niet uit eigen ervaring bevestigen.
Bijvoorbeeld worden niet alle hoofdstukken van de boeken aanbevolen.

2.) Verantwoording:
Ondanks dat alle informatie en aanbevelingen met zorg zijn samengesteld, kan hieruit door ons geen aansprakelijkheid worden aangenomen. Raadpleeg bij medische en/of psychologische hulpvragen met name uw hulpverlener: Een hulpverlener, al dan niet betrokken bij deze site, dient onafhankelijk van deze site naar eigen verantwoording en professionaliteit handelen.

3.) Copyright:
Het copyright van externe aanbevelingen berust bij externen. Voor bepaalde publicaties is toestemming benodigd en waar nodig gevraagd.

4.) Meningen:
Auteurs en andere bijdragers zijn vrij hun mening te delen, zowel positief als negatief. Zoals voor alle meningen geldt, weerspiegelen deze geen grotere groepen en zijn deze niet representatief voor de mening van ieder ander.

De meningen die op deze site worden geuit, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen van bedrijven of werkgevers die wel of niet op deze website voorkomen.