Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning bij Kinder Nabij-de-Dood-Ervaringen kan op verschillende manieren worden gegeven. Hieronder vertellen we we er meer over.

Eerste hulp

De pagina “Eerste hulp bij iemand die een NDE heeft gehad(?)” bevat handvaten en tips als eerste hulp. Deze vormen een rode draad, geschikt voor alle situaties.

Hulpmiddelen

Voor alle leeftijden: Ruimte geven1

Ter ondersteuning bij na-effecten na een NDE, blijkt het geven van ruimte aan de herinnerde ervaring helend, beschermend. Deze ruimte geeft de mogelijkheid de herinnerde ervaring te verwerken, een plekje te geven, om gaandeweg te integreren om te aarden mét de ervaring.

Bij ruimte kan gedacht worden aan ruimte om erover te praten en/of schrijven, en ook ruimte in de vorm van rust; ruimte om je (vooral in het begin) terug te trekken van felle ervaringen (licht, geluid en drukke plekken). Bijvoorbeeld door de natuur op te zoeken.

Ruimte ontstaat ook al bij het (her)kennen van de kenmerken bij volwassenen en kenmerken bij kinderen en de impact. Zo ontstaat ruimte om erover te praten zoals met lotgenoten samen, spelenderwijs en onder de 16 jaar vooral ook non-verbaal.

Hulp en ondersteuning kan ook bestaan uit bijvoorbeeld tekenen en dansvormen.

Tot 16 jaar

Vanaf 16 jaar

Naast dat het fysiek samenbrengen van kinderen met hun ouders voor alle leeftijden (voor alle leeftijden), zijn er vanaf 16 jaar meer vormen van groepsactiviteiten mogelijk zoals online chatgroepen.

Persoonlijke ondersteuning

Raadpleeg bij hulpvragen ook altijd uw huisarts.2

Ondersteuning voor naasten

Ook de omgeving (ouders, broers, zusjes en andere betrokkenen) verdient aandacht. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat de confrontatie beangstigend kan zijn wanneer voor het eerst van dichtbij met deze ervaringen in aanraking wordt gekomen, terwijl het oké is (los van de traumatiek eromheen uiteraard).
Geef het ook ruimte, praat erover.
En ook bij de wijze en mate van ondersteuning voor de NDE-er ben je niet alleen.

Zo is het lotgenotencontact ook geschikt voor ouders en andere betrokkenen, vooral uiteraard bij kinderen-NDE’s. Voor volwassenen (al dan niet met NDE) zijn er daarnaast ook netwerkdagen vanuit de Stichting netwerk-NDE welke twee keer per jaar worden georganiseerd. Neem contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Advies voor hulpverleners

Voetnoten en disclaimer

  1. Zie de rechten van ieder kind (recht op liefde, bescherming en verzorging). ↩︎
  2. Lees hier onze algemene disclaimer. ↩︎