Eerste hulp bij een NDE?(*1)

Onderstaand artikel bevat handvaten en tips (eerste hulp) voor wanneer iemand in uw omgeving een NDE heeft gehad, zoals bij de kenmerken is beschreven.

Luisteren!

Luisteren is het allerbelangrijkst!!

De meeste mensen met een NDE zitten ‘Vol’ van deze bijzondere ervaring;
Bij een positieve NDE zijn dat mooie ervaringen en is o.a. de angst voor de dood vaak verdwenen.
En bij een negatieve NDE kan het zijn dat er veel angst en verdriet is.

Doorvragen zonder (voor)oordeelen

Door open, niet aandringend, door te vragen, kunt U én de NDE-er meer duidelijkheid krijgen van wat ervaren is.

Laat daartoe uw (voor)oordelen helemaal los. U zult namelijk nooit helemaal begrijpen hoe en wat de ander het ervaren heeft. Denk daarbij maar aan enthousiaste vakantie verhalen die u te horen krijgt, beleeft u dat hetzelfde als de verteller?

Vraag naar de invulling ervan in zijn/haar leven

Een ‘Goddelijke boodschap’ van bv. ‘Engelen’ is altijd een positieve, korte en realistische boodschap. De NDE-er heeft die boodschap ontvangen, toen die niet aan het lichaam gebonden was.
Het kan zijn dat, hij of zij daar nog steeds niet echt in aanwezig is, of durft te zijn, vanwege het trauma. Dat is wel een voorwaarde om nu als mens te kunnen functioneren.

Alles blijft dan alleen maar ‘Mooi’ en ‘Zweven’, wat bijvoorbeeld kan blijken uit woorden zoals:

  • “Het maakt niet meer uit hoe ik mij voel of ben, ik heb het ‘licht’ gezien!”
  • “Ik heb geen geld, aardse zaken enz. enz. meer nodig, want ik   Weet   of   Kan,   nu alles!”

De positieve realistische korte boodschap mag er zijn én het is belangrijk om tot een realistische invulling ervan te komen in zijn of haar leven, op deze aarde, in dit lichaam, met de mogelijkheden van de persoon.

“Vraag hiertoe door naar de invulling ervan in zijn/haar huidige leven.”

De ervaring mag er zijn, aarden mét de ervaring.

Voor de begeleider kan dat hierbij ook nog steeds een fantasie lijken. Blijf dan samen werken naar het concretiseren van die wens. Het brengt de NDE-er, samen met zijn doel, weer met beide benen op de grond in dit leven. Het helpt om weer volledig terugkomen in het eigen lichaam. Dat was namelijk de keuze van de NDE-er, in de NDE!

Als dit niet echt lukt, onderzoek dan samen of het wel een echt positieve en realistische boodschap is, of dat er eerst aan allerlei voorwaarden voldaan moet worden. Dan is er iets bij in geslopen wat niet klopt.

Koppel de positieve boodschap los van traumatiek

Als er gesproken wordt over negatieve of ‘zware zaken’ en voorwaarden, heeft dit meestal te maken met de traumatiek die rondom de NDE speelde, waarbij angst en/of schuld of een niet eigen energie, vaak een grote rol spelen. Uitspraken hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn:

“Ik moet nu alle problemen van iedereen oplossen, (dat kon Jezus toch ook?)”
 “Ik zal het zwaar krijgen in het leven en varianten daarop.”

Het is dan eerst nodig om de traumatiek los te koppelen van de positieve boodschap. Vaak kan dit, door met de kracht van die positieve boodschap, het trauma te ontkrachten.

Leg niet (onbedoeld) (voor)oordelen op

De meeste NDE-ers staan heel erg open voor invloeden van buiten. Pas daarom op omUw menig of Uw plaatje, Uw (voor)Oordelen of Uw pertinente Ontkenning, ervan op te leggen.

Uw tegen-oordeel is namelijk net zomin bewijsbaar!
Het zal de NDE-er wel in nog grotere verwarring brengen.
Dát kan heel negatieve gevolgen hebben op het fysieke, emotionele en mentale functioneren van de NDE-er.

Bekijk hiertoe eventueel de voorbeeldervaringen waarin deze gevoeligheid vaak duidelijk naar voren komt en waarin daarmee de traumatiek rondom de ervaring aanblijft, niet wordt verwerkt.

Een NDE zelf is geen ziektebeeld(1)

Een NDE zelf  — is GEEN ziektebeeld!! — 

Het is een Ervaring die een plek in het leven nodig heeft!!

De traumatiek, van vóór en ná de BDE, dient wel opgelost te worden om weer goed te functioneren. Met name ruimte geven door te luisteren met een open houding is ondersteunend.

Meer info

Voetnoten

  1. Met het vraagteken in de titel van het artikel, wordt bedoeld dat de “eerste hulp” eerder een ondersteunende vraag betreft; een NDE zelf is geen ziektebeeld. Een ondersteuning om met ruimte voor de ervaring een gepaste plaats te (her)vinden. ↩︎