Onvoorwaardelijke liefde

Een nabij-de-dood-ervaring (NDE) is een universele ervaring, waarvan over de gehele wereld en door alle tijden heen melding is gemaakt en die onafhankelijk is van leeftijd, geslacht, intellect, godsdienst, ras en cultuur.

Ze worden veelal gekleurd doordat de ervaring onuitspreekbaar is en de ervaarder er toch de best mogelijke woorden aan poogt te geven, terwijl dat in feiten niet mogelijk is. De beschrijving is dan veelal op basis van wat men kent vanuit de eigen cultuur. Tegelijkertijd is de aard van het leven niet te definiëren, daardoor kan het niet anders dan dat de verwoording per definitie subjectief zal zijn. De ervaring zelf is echter meer dan kan worden verwoord en gevat; cultuur-overstijgend. Dat is doorgaans ook wat men zelf aangeeft. Vervolgens wordt het toch steeds weer zo goed mogelijk verwoord voor zover men kan.

Ook voor de NDE-er zelf is de NDE verstandelijk niet als geheel te bevatten.

Relatief gezien bevatten NDE-ers het wel, ze “weten” het gewoon. Dat maakte in het verleden dat zich dit liet echo-en via religies, mythen en sprookjes en de medemens die waarheden aanvoelde zodat het aansloeg en bij bleef. Nu er steeds meer NDE-ers zijn, wordt de subjectiviteit steeds duidelijker en wordt de ervaring steeds meer dogmavrij, ook zoals de medemens in deze tijd steeds meer aanvoelt: Het leven komt alleen vanuit onszelf. Onvoorwaardelijk.

Warm aanbevolen initiatief

Een extern initiatief gaat verder in over de boodschap van onvoorwaardelijke liefde en wordt dan ook warm aanbevolen. Dit initiatief valt buiten de centrale doelstellingen van het netwerk.