Alleen subjectief te verwoorden

Vaak zijn er voor de NDE-ers geen woorden voor wat ze hebben ervaren.
Ook zijzelf geven aan de ervaring zelf nauwelijks verstandelijk te kunnen bevatten.

Verstandelijk te begrijpen is deze ervaring nooit, voor niemand, ook niet voor de NDE-ers zelf. Niet proberen dus.

Sybrig Lips

Ik weet niet wie of wat dat goddelijke is, maar ik weet dat er iets liefdevols is, dat het niet te beschrijven valt.

Henk Mul

Ook wetenschappelijk onderzoekers van de NDE geven dit aan zoals Dr. Bruce Greyson M.D., D.L.F.A.P.A. (Universiteit van Virginia, divisie perceptuele studies)

“We kunnen het niet begrijpen, maar we kunnen op zijn minst het geloof hebben dat er een doel is.” En vervolgend: “Je hoeft er geen controle over te willen, want die hebben we niet. Dat heeft iets anders.”

O.a. in Netflix miniserie 2021 afl 1 “Surviving Death” (spreker Dr. Bruce Greyson)

Woorden schieten te kort 1

Vaak spreekt men onder andere van een tunnel. Andere woorden die hiervoor worden gebruikt zijn onder andere de steel van een bloem, een grot, een put, een uitlaatpijp, een lift of een midwinterhoorn, etc.

Over het licht wordt vaak gezegd “Wij zijn het licht van de wereld.”, of men krijgt als antwoord mee “Het licht is de adem van God”. Maar geen van allen kan als mens de aard van de ervaring volledig in woorden uitdrukken.

De mogelijkheden reiken hierin logischerwijs tot dat wat we reeds (denken te kennen en) kunnen bevatten; abstract, subjectief en relatief (duaal) tot ons eigen menselijke leven en cultuur. Terwijl men aangeeft zoveel meer ervaren te hebben dan dat en de herinneringen zo levendig zijn alsof het pas gister was gebeurd.

Een innerlijk weten

Velen van hen spreken over een diep innerlijk weten vanuit het hart 2.
Als men in één woord zou moeten aangeven wat het is, spreekt men over “liefde”; onvoorwaardelijke liefde.

Image copyright pixabay

VoetnotEN
  1. Disclaimer: Woorden schieten enkel te kort onder de omstandigheden waarbij niet alles samenvalt. Onder het perspectief van voetnoot 2 zouden woorden niet eens nodig zijn. Liefde heeft dan geen woorden nodig. ↩︎
  2. Een toelichting rondom hetgeen hier wordt bedoeld met “het hart” wordt belangrijk geacht opdat duidelijk is dat hier meer achter schuilt dan kan worden verwoord en is dat het hier bedoelde “hart” niet strijd met “het verstand”.
    Het verstand is in dit perspectief zoals één kleur waarin “het hart” is zoals “het middelpunt” waarin alle kleuren samenkomen, zoals de symboliek van de additieve kleurenmenging/bundeling kleurenleer Johann Wolfgang Goethe. Het “hart”, “het midden”, het punt van “transformatie” tussen wit licht en kleuren. Het bedoelde hart strijd niet met helder verstand zoals wit licht niet strijd met kleuren; Het licht zit in de kleuren én de kleuren vormen het licht (non-duaal).
    Tegelijkertijd kunnen dingen aan het letterlijke hart gaan. Ook dat, want dat wat wordt bedoeld omvat meer. Vanuit het hart gezien valt alles samen, één, non-duaal en synchroon. Wanneer alles samenvalt, weet je dat het “klopt”. Ook de woorden…
    Dit blijkt op aarde vooralsnog verreweg het geval waarbij het daarmee evengoed niet absoluut in woorden zo gezegd kan worden. Vanuit perspectief, perspectief biedend, relatief, wel. ↩︎