Kenmerken bij volwassenen

Kenmerken bij volwassenen, hieronder kunt u er meer over lezen.

Definitie

Een Nabij-de-Dood-Ervaring (NDE) is een herinnering aan een geheel aan indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand. Veelal bij een ongeval of andere kritieke toestand, zoals klinisch doodverklaring.
Veel NDE-ers ervaren onvoorwaardelijke liefde.
Daarmee, een groot contrast met het aardse leven, en daarmee de nodige na-effecten geeft.

De vroegere benaming, ook wel een Bijna-Dood-Ervaring (BDE), heeft bij velen steeds minder de voorkeur1.

Kenmerken van de NDE bij volwassenen

Er kan worden gesproken over een Nabij-de-Dood-Ervaring (NDE) wanneer minimaal aan drie van de volgende kenmerken2 wordt voldaan:

 • Onuitsprekelijkheid (het is niet onder woorden te brengen)
 • Gevoel van intense rust en vrede, er is dan ineens geen pijn meer;
 • Uittredingservaring: met waarneming buiten en boven het bewusteloze lichaam, ook door blinde en dove personen; en soms ook van de omgeving.
  Vaak beseft men in eerste instantie niet dat het hun eigen lichaam is die men ziet liggen.
 • Het gevoel in een donkere ruimte te zijn, tunnelervaring met aan het einde een helder licht;
 • Ervaren van prachtige kleuren en bloemen in een ‘andere wereld’, met soms ook muziek; Ook door blinde en dove mensen; en soms ook door iemand uit de omgeving (een betrokkene kan een gedeelde NDE ervaren terwijl die in volle gezondheid verkeerd).
 • Ontmoeting met overleden dierbaren en bekenden, soms communicatie;
 • Een overweldigend stralend, niet verblindend licht;
 • Diepgaande communicatie, meestal in een sfeer van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie;
 • Een levensoverzicht waarbij men het hele eigen leven overziet en zich bewust wordt van het eigen handelen en de gevolgen daarvan; bijvoorbeeld de vreugde en verdriet dat men anderen berokkend heeft;
 • Weten, vooruitblik;
 • Het ervaren van een grens, waarbij met één stap verder, van daarachter geen terugkeer mogelijk zal zijn;
 • Terugkeer in het lichaam, vaak met een doel of opdracht;
 • De ervaring was “echter dan echt” (meer levend, meer helder);
 • Heftige emoties (na de ervaring, terug in het lichaam)

De impact, intensiteit

Blijvend

Een nabij-de-dood-ervaring laat over het algemeen blijvende sporen achter met een levens veranderende impact. Veel NDE-ers ervaren onvoorwaardelijke liefde met daarmee, door het contrast met het aardse leven, de nodige na-effecten.

De ervaring is voor velen iets wat letterlijk dagelijks het hele leven door bij blijft en wordt herinnert alsof het gister pas was gebeurd. Uit onderzoek blijkt de herinnering na 1, 5 en 10 jaar levendig/consistent in verhouding tot normale herinneringen. Je kan dat niet wegstoppen met een pilletje.

Zowel positief als negatief

De gevolgen zijn vaak verschillend:

 • Benodigde verwerking: De gebeurtenis vooraf aan de Nabij-de-Dood-Ervaring (NDE) en het ervaren contrast met het normale leven nadien (welke integratie vergt) kan bijzonder heftig zijn. Zie de voorbeelden welke soms ook traumatisch kunnen zijn geweest.
 • Negatief: Er komen (zij het in veel mindere mate) ook negatieve Nabij-de-Dood-Ervaringen voor welke dan vaak worden opgevolgd door de meer gebruikelijke positieve ervaring. Tenzij de NDE bijvoorbeeld onvolledig is geweest.
 • Positief: De meeste NDE-ers hebben er een positieve herinnering aan overgehouden en spreken met name over onvoorwaardelijke liefde.
 • Ook positief is het dat kinderen na hun NDE vaak relatief beschikken over een verhoogde intelligentie en intuïtie t.o.v. voor hun NDE (uit o.a. onderzoek door P.M.H. Atwater).

Het belang van herkenning

Het (h)erkennen van de (negatieve) impact is de eerste stap tot hulpverlening om medische, psychologische en sociale problemen in het verdere leven te kunnen ondervangen. Die eerste stap kan iedereen3 !

Kenmerken bij baby- en kinder-NDE’s

De kenmerken van de NDE zélf zijn voor baby’s en kinderen in grote lijnen hetzelfde. Lees op de volgende pagina wat een kinder-NDE anders maakt.

Voetnoten en bronvermeldingen

 1. Een nieuwe medische benaming is ook wel een Recalled Experience of Death (RED), vertaald: Een herinnerde ervaring van de dood. Bron: Dr. Sam Parnia, 2024, Rethinking Death: Exploring What Happens When We Die, Yutube: https://www.youtube.com/watch?v=_18UdG4STHA ↩︎
 2. Uitgebreid onderzoek is o.a. terug te vinden in het boek Eindeloos bewustzijn van Pim van Lommel. ↩︎
 3. Onder ‘omgeving’ en ‘iedereen” wordt iedereen rond het kind en NDE-er verstaan, dus: familieleden, ouders, broers en zussen, leerkrachten, klasgenootjes, artsen, verzorgers enz.  ↩︎