Wat maakt een Kinder-NDE anders?

De impact en de uitwerking ervan, kan anders of ingrijpender zijn.

Voor kinderen onder de 10 jarige leeftijd1 (de jongere kinderen) en ook tijdens de geboorte of prenataal, maakt een kinder-NDE anders door het volgende:

Voor een kind Is deze (Nabij de Dood) Ervaring, het referentiekader voor het leven

Voor een kind Is deze (Nabij de Dood) Ervaring, het referentiekader voor het leven.
Hij of zij denkt dat iedereen2, die kennis heeft. Hoe het is, aan de andere kant, waarom je er niet mag blijven, etc. Als dit niet bespreekbaar is, is er ook geen verwerking mogelijk.
>Terwijl bij een NDE, vanaf zeg maar de tienerleeftijd, al een duidelijk referentiekader opgebouwd is, vanuit de eigen, gezins-, school-, en maatschappelijke ervaringen.

Veranderingen vallen niet tot nauwelijks op

Veranderingen vallen niet tot nauwelijks op doordat meestal er nog weinig tot geen ervaring met het leven is van vóór de NDE. Dit geldt zowel voor het kind als ook voor mensen in de omgeving1, want ieder kind ontwikkelt zich zo snel.
> Terwijl bij de NDE van ouderen, er een duidelijk verschil is in de ‘persoon, van ‘Voor-‘ en ‘Na’ de NDE. Dat is herkenbaar voor zowel de NDE-er zelf, als voor de omgeving. Ook dan is dat lastig uit te leggen..

Het kind, zal verbaal-en/of non-verbaal uiting geven aan die ervaringen

Het kind, zal verbaal-en/of non-verbaal uiting geven aan die ervaringen.
Door het zodoende niet of moeilijk verwoorden of aannemelijk te kunnen maken, is de kans klein dat de omgeving1 dat begrijpt. De vraag is ook of men er voor open staat. Of dat deze verandering (ook hierdoor) zelfs helemaal niet meegekregen wordt en daarmee ook hierdoor de ervaring eigenlijk wordt ontkend.
Het zijn uitingen die je mag leren, – zien, -horen, – op doorvragen en accepteren. Ook als ‘Niet Ervaarder’.
> Terwijl bij de ‘Ouderen-NDE’, deze verandering meestal wel gezien wordt door de omgeving. Vaak wel met: stellige- ontkennende-, (ver)oordelende- uitspraken. Dan al is het voor ouderen lastig weerlegbaar en verwarrend genoeg.

Ook kan het zijn dat het niemand opvalt

Ook kan het zijn dat het niemand opvalt dat het kind zo’n buiten lichamelijke ervaring meemaakt. Dit komt doordat met niet alert is wat een aanleiding kan zijn voor een dergelijke ervaring. Alertheid bij veel voorkomende aanleidingen is belangrijk, vooral bij kinderen.
> De aanleidingen tot een NDE is nagenoeg gelijk zijn voor beide groepen. Zoals ernstige ziekte en/of een fatale situatie, bij medicatie, hoge stress of diepe ontspanning. Zelfs zonder aantoonbare aanleiding kan men in zo’n situatie belanden.

Kenmerken

De concrete (zowel positieve alswel negatieve) impact en uitwerking is beschreven op de pagina definitie en kenmerken van een kinder-NDE onder “waaraan je een kinder-NDE herkent”.

Gerelateerd

De kenmerken van de NDE (bij volwassenen) zelf zijn in hoofdlijn gelijk voor kinderen; De ervaringen zijn even divers, imponerend, onveranderbaar en ook van alle tijden.

Voetnoten

  1. De leeftijd waarmee “kinderen” worden bedoeld, kan verschillen. P.M.H. Atwater doelt bij enkele onderzoeken bijvoorbeeld op kinderen jonger dan 5 jaar (met uitschieters tot in het zesde levensjaar). ↩︎
  2. Met ‘Omgeving’ en “iedereen”‘ wordt iedereen rond het kind en NDE-er bedoeld, dus: familieleden, ouders, broers en zussen, leerkrachten, klasgenootjes, artsen, verzorgers, enz ↩︎