Lotgenotencontact

Wanneer je een NDE hebt gehad kan lotgenotencontact helpen bij de verwerking ervan. Het doet NDE-ers vaak goed wanneer ze weten (en kunnen ervaren) dat ze niet alleen zijn. Dat er velen zijn met een NDE.

Het doet NDE-ers vaak goed wanneer ze weten (en kunnen ervaren) dat ze niet alleen zijn. Dat er velen zijn met een NDE.

Als vorm van ondersteuning/ruimte, is er daartoe de intentie om tot het organiseren van lotgenotencontact om kinderen onderling samen zelf aan het woord te laten.

Stuur bij interesse als ouder en/of verzorger een e-mail aan info@kinder-NDE.nl, zodat we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en aantallen aanmeldingen. Geef hierin aan binnen welke regio je zou willen blijven en/of een landelijk centrale plek voor jullie oké is met de leeftijdscategorie (globaal). Aanmeldingen zijn mogelijk vanuit zowel België als Nederland.

Bij voldoende aanmeldingen (en organisatorische aspecten zoals voldoende begeleiders) sturen we verdere informatie toe over de verdere totstandkoming.

Deskundig contact

Naast lotgenotencontact, is contact mogelijk met een meer ervaringsdeskundig contactpersoon en/of gespecialiseerde hulpverleners

Volwassenen

Met name voor inmiddels volwassenen zijn er aanvullend ook mogelijkheden bij Stichting netwerk NDE. Deze houd twee maal per jaar landelijke netwerkdagen en houd ook contact met haar Belgische zusterorganisatie.