Verhalen voor kinderen

Kinderverhalen (voorlezen) maakt de NDE vaak makkelijker toegankelijk (en bespreekbaar) samen met naasten. Ze zijn vaak laagdrempeliger, meer neutraal zoals een sprookje. Hieronder zijn ook videofragmenten toegevoegd van lotgenotencontacten onder kinderen en is ruimte om nog meer verhalen toe te voegen.