Schrijven helpt bij een NDE

Algemeen effect

Schrijven helpt bij een NDE. Het heeft over het algemeen een ondersteunend en daarmee helende werking:

1.) Door te schrijven ben je beter in staat je gedachtestroom los te laten, wat meer ruimte en rust schept in je hoofd. Het gevolg daarvan is dat je emoties rustiger of minder heftig en uiteindelijk weer milder worden, waardoor je je zowel lichamelijk als emotioneel weer beter zult voelen. En overbodig om te noemen misschien; dit heeft weer een gunstig effect op je dagelijkse leven, je gezondheid, vriendschappen, werk, etc.

2.) Tegelijkertijd laat je het verhaal er dan juist zijn; je geeft het letterlijk en figuurlijk een plek. In de eerste plaats voor jezelf.

Schrijven helpt en kan je met beelden ondersteunen

Ondersteun je verhaal waar mogelijk visueel: Vaak zeggen beelden meer dan 1000 woorden. Geef het “kleur” en/of “vorm” d.m.v. tekenen, kunst (zoals Vedic art), een stripverhaal, lichamelijk uitdrukken (dans), etc.

Een andere vormen van ondersteuning van jouw verhaal, is het uitdragen ervan naar lotgenoten en/of je omgeving (familie/arts) indien deze daartoe de ruimte geven.

Een ervaringsdeskundige contactperoon kan hier mogelijk ook ondersteuning in bieden.

Voorbeelden

Uiteraard kan je jouw verhaal voor jezelf houden. Voorbeelden van verhalen die openbaar zijn gedeeld zijn o.a. terug te vinden in boekvorm, zoals het verhaal van Ari en andere boeken. Velen delen hun verhaal ook wel via het tijdschrift “Terugkeer vaan levenslicht” welke enkel wordt gedeeld onder donateurs van de stichting netwerk NDE. Ook sites bieden ruimte voor jouw verhaal. En ook een eigen uitgave als pdf is mogelijk, zoals het artikel van Henk en Sybrig. Laat het weten wanneer we hierin kunnen ondersteunen.