Ari zag de hemel

Zo kan het ook

Dit betreft een heftige gebeurtenis van een kind welke goed is opgevangen na de NDE waarbij de NDE er mocht zijn 🦋 . Er werd ruimte gegeven aan haar ervaring met daardoor een voorspoedig herstel.

We hoeven vaak ook niet te verwijzen naar de rechten van een kind. Belangrijker is de juiste informatie voor de omgeving en ook daarin is ontwikkeling.

Subjectief

Waar de woorden “hemel” of anderszins worden gebruikt, zijn woorden gegeven aan een ervaring die anders niet te verwoorden is en daarmee gekleurd zijn door wat bekend is vanuit de eigen cultuur. Terwijl de ervaring op zich cultuur overstijgend (dogmavrij) is (deze komt algeheel voor in alle culturen, landen, onder alle leeftijden, etc.)

Het meest universeel zijn de woorden “onvoorwaardelijke liefde“.

Haar verhaal

Ari Hallmark is een meisje uit Alabama (USA) welke maanden lang nacht na nacht droomde dat haar ouders zouden komen te overlijden en dat ook iedereen liet weten. Niemand geloofde haar, maar het gebeurde (2011). Zelf kwam ze ook in de tornado terecht, werd 200 meter verder gesleurd en kreeg een NDE. Ze weet na te vertellen dat we allen uiteindelijk onze geliefden weer terug zullen zien.

Na haar NDE kwam ze bij haar oma wonen en werd ze geholpen door de co-auteur van haar boek Lisa Reburn – Moses welke universitair geschoold pedagoge is en ook werkt in rouwbegeleiding. Lisa liet haar o.a. tekeningen maken van de gebeurtenissen. Inmiddels is Ari volwassen, studeert ze en is ze getrouwd.

Meer

The Precognitive Dreams & Remarkable Near-Death Experience Of Ari Hallmark (rumble.com)