De rechten van het kind

‘Ieder kind heeft recht op liefde, bescherming en verzorging’

artikel 1 Kinderrechtenverdrag Verenigde Naties

Kwetsbaar

Kinderen met een nabij-de-dood-ervaring (NDE) zijn kwetsbaar (zoals Project International Papillon een knipoog maakt naar vlinders🦋). In onze maatschappij is vaak onvoldoende besef van de na-effecten van een NDE bij kinderen en jongeren. We gaan tot uitersten om het leven te verlengen en het recht op de stervenservaring is er niet. Het kind met een NDE heeft dit ondergaan met een verruimd bewustzijn.

Tragische gevolg hiervan is een foutieve diagnose en een verkeerde behandeling waardoor het kind ernstig lijdt en niet de liefde, bescherming en verzorging ontvangt waar het zo hevig naar verlangt. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Henk. Vanwege beroepsgeheim en de kwetsbaarheid kunnen niet veel voorbeelden worden gegeven. Ze zijn met velen.

Bredere erkenning maakt dat, óók zonder ziektebeeld, kinderen en adolescenten beter kunnen worden behandeld om tragische gevolgen te voorkomen.