Over ons

Op deze pagina vind je meer informatie over ons, de vrijwilligers en initiatiefnemers van deze website.

De initiatiefnemers

Met het oog op de geformuleerde doelen is deze website tot stand gekomen met dank aan:

  • Bijdragers beeldmateriaal en andere media.
  • Initiatiefnemers bij hulpvragen en voor meer info: Sabine van den Bulk, Henk Mul en Agnes Mott (zie de hulpverlenerslijst)
  • Ervaringsdeskundig betrokkene: Sybrig Lips, lees hier haar NDE
  • Website en co-redacteur: Eelco van Liempt
    Website tips en SEO: Diana Belfor
  • Diverse andere betrokkenen.

Non-profit

Alle doelstellingen worden zonder winstoogmerk nagestreefd 1.

Draag ook bij

Deze website is nog in ontwikkeling, draag ook bij.

Voetnoten

  1. Betrokkenen kunnen ook zelfstandig actief zijn via hun eigen site. Een deel daarvan doet dat ook zonder winst oogmerk. ↩︎