Veel gestelde vragen

Hieronder leest u de antwoorden op de veel gestelde vragen.

Hoeveel mensen hebben een NDE gehad?

Uit onderzoek blijkt dat 4,2% van de wereldbevolking in meer of mindere mate een NDE heeft gehad. Bij kinderen komt een NDE relatief vaker voor dan bij volwassenen. Waar bijvoorbeeld 18-43% van de volwassene melding maakt van een NDE, is dit percentage bij kinderen 58%1 tot 85%2 (na een levensbedreigende situatie).

Wat maakt een kinder-NDE anders?

De kenmerken van de ervaring zelf zijn in grote lijnen gelijk.
De impact en de uitwerking van de ervaring, kan anders of ingrijpender zijn.

Lees meer onder wat een kinder-NDE anders maakt voor kinderen.

Is een NDE echt?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is de NDE echt ervaren en de impact echt; Een NDE geeft levens-transformerende veranderingen teweeg. Het onderdrukken en geen ruimte geven aan de ervaring voor de NDE-er zelf, geeft ook echte gevolgen op de psychologische gezondheid en daarmee ook de fysieke gezondheid van het kind.

Verstandelijk (van buitenaf) is de ervaring niet te vatten. De ervaring kan daarmee (per definitie) enkel subjectief worden verwoord.

Wat heeft een kind met een NDE nodig?

Na de (h)erkenning van de NDE is het belangrijk om het kind de ruimte te geven aan de ervaring. Luisteren en doorvragen zijn het aller belangrijkst indien het kind al een leeftijd heeft bereikt dat het de ervaring kan verwoorden.

Wanneer een realistisch invulling wordt gevonden voor de ervaring, kan het kind betekenisvolheid ervaren en daardoor aarden in het leven mét de ervaring. Het leven mét de ervaring doet de NDE-er helen/beschermen.

Zie hiertoe ook: De rechten van ieder kind.

Meer handvaten en tips vind je op de pagina:
Eerste hulp bij iemand die een NDE heeft gehad(?) en
Hulp en ondersteuning

Meer vragen of bemerkingen?

Neem bij meer vragen of bemerkingen gerust contact met ons op: contactgegevens.

Voetnoten/bronvermeldingen

  1. 58% van de kinderen maakt melding van een NDE na een levensbedreigende ziekte. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550830723002616 ↩︎
  2. 85% van kinderen nabij de dood maken melding van een NDE na een hartstilstand: https://www.iands.org/childrens-near-death-experiences.html ↩︎