Dr. P.M.H. Atwater L.H.D.

Dr. PMH (Phyllis) Atwater LH.D. is een internationale autoriteit op het gebied van nabij-de-doodtoestanden. Ze combineert 38 jaar bijna-doodonderzoek met wat ze deed in de jaren ’60 en ’70 tot meer dan 43 jaar werk, waarbij bijna 7.000 mensen betrokken zijn geweest waaronder velen met een baby- en/of kinder-NDE.

Via haar boeken geeft ze een algeheel beeld van wat ze heeft ontdekt met een geverifieerd percentage mensen wereldwijd welke Nabij-de-Dood-Ervaringen heeft ondergaan op basis van een nauwgezet en uniek protocol.

Bij haar onderzoeken ontdekte ze o.a. dat kinder-NDE’s blijvend bij bleven en dat cruciale verschillen zelfs meer bijbleven dan bij volwassenen met een NDE.

Phyllis is een van de eerste onderzoekers naar het NDE-fenomeen. Haar eerste twee boeken “Coming Back to Life” en “Beyond the Light” worden beschouwd als de bijbels van de Nabij-de-Dood-Ervaringen. (Boek: The foreverangels: near-death-experiences-in-childhood-and-their-lifelong-impact).

Ze is o.a. auteur van de boeken1:
Kinderen van het NIEUWE MILLENNIUM
• Coming Back to Life
• Beyond the Light.
• A manual for developing humans.
• The new children and Near-Death-Experiences.
• The foreverangels: Near-Death-Experiences-in-childhood-and-their-lifelong-impact.

Haar website: http://pmhatwater.com/

Voetnoot

  1. Hoofdstukken en boeken welke gaan over andere onderwerpen dan de kinder-NDE, vallen buiten deze aanbeveling. Te denken valt bijvoorbeeld aan vermoedens over de toekomst/mensheid en hele andere onderwerpen in bredere zin vanuit zowel de auteur als wel vanuit derden (in haar boeken).
    Deze vallen buiten onze doelstellingen en kunnen we niet uit eigen ervaring bevestigen zoals dat wel geldt voor haar nauwgezet onderzoek rondom de kinder-NDE zelf. ↩︎